Sledování stavu zakázky

Jak najít sériové číslo Apple přístroje?

Stav opravy vašeho zařízení, můžete průběžně sledovat po zadání vašeho sériové čísla (SN) Macu
nebo IMEI vašeho jiného zařízení.